Bottenundersökningar

Vi har lång erfarenhet av att utföra bottenundersökningar till en mängd projekt. Vi genomför bottenundersökningar inför sjöledningsprojekt, nybyggnationer och muddring.

Vi har en mängd tekniska hjälpmedel till vår hjälp för att tillse att ni får en korrekt utförd bottenundersökning. Vi kan genomföra olika typer av sonarundersökningar och bottenprofileringar.

Sjöuggla

Det är ofta till stor hjälp att kunna filma botten för att få en visuell översikt av området som ska undersökas. Vi har en så kallad sjöuggla, eller Remote Operated Vehicle (ROV) som vi använder när vi filmar och fotograferar vid till exempel sjöledningsprojekt.

Bottenprofilering

Genom att använda olika typer av sonarundersökningar får ni en bra bild av hur botten är i det undersökta området. Genom att använda så kallad Side Scan Sonar får ni en tydlig bild över vilken typ av botten det är och om det finns eventuella hinder i bottensedimentet.

Kontakta oss

Faktureringsadress
YDAB – Yrkesdykarna i Norrköping AB
Box 696
601 15 NORRKÖPING

Telefon
Fast: 011-10 50 10
Mobil: 0709-28 30 02

E-post
info@yrkesdykarna.com
robbin@yrkesdykarna.se