Nedspolning/Schaktning

Vi spolar ner kablar och ledningar under vattnet för att undvika skador på grund av bland annat vattenrörelser, båttrafik och is. Vi spolar även ner förankringsstenar till bryggor i bottensedimentet så att båtar ej ska ta skada när det är för grunt.

Spolar ner kablar och ledningar  för att undvika skador pga vattenrörelse, båttrafik och is. Spolar även ner förankringsstenar till bryggar så att båtar ej ska ta skada när det är för grunt, spolar ner stenen i bottensedimentet.

 

Kontakta oss

Faktureringsadress
YDAB – Yrkesdykarna i Norrköping AB
Box 696
601 15 NORRKÖPING

Telefon
Fast: 011-10 50 10
Mobil: 0709-28 30 02

E-post
info@yrkesdykarna.com
robbin@yrkesdykarna.se